שדכן סיכות (מהדק סיכות) גדול וטוב מאוד לחבר כמה פתקים ביחד עם סיכות, עושה סדר על השולחן במשרד, בבית, בבית ספר. יש שקוראים לזה מַכְלֵב, גודל ds-210


34